Môreson kinders besoek Carmel

Die kinders van Môreson het onlangs CARMEL COASTAL RETREAT besoek waartydens hulle tyd me die Bethel span deur gebring het.