Môreson ACVV Kinder- en Jeugsorgsentrum

Maak ‘n verskil in ‘n kind se lewe

Meer oor ons

Môreson Kinder- & Jeugsorgsentrum funksioneer vandag steeds op die perseel van 3,82 hektaar aan die oewers van die Katrivier, wat in 1977 in gebruik geneem is. Dit bestaan uit 8 huise waarin 12 tot 14 kinders in elkeen deur bekwame kinder- en jeugsorgwerkers versorg word.

Daar is tans 100 kinders tussen die ouderdomme van 3 tot 18 jaar wat by Môreson versorg word. Die terrein met sy netjiese geboue en pragtige groen grasperke met bome, swembad en speel-apparaat, is waarlik ‘n monument vir diegene wat so hard gewerk het om dit tot stand te bring.

Visie & missie

Ons visie is vir die totale versorging en ontwikkeling van kinders in ‘n omgewing waar hulle fisies, emosioneel en sosiaal veilig voel.

Ons missie is om kinders te bemagtig en te ontwikkel deur te fokus op hulle sterk punte en vermoëns en om hulle binne die mins beperkte en mees bemagtende omstandighede te voorsien van geleenthede om effektief te groei en sinvol in die gemeenskap in te skakel.

Programme

Ons bied die volgende programme aan

Maak 'n verskil

Donasie Opsies

Maak ‘n aanlyn donasie van R100, R250, R500 of ‘n R1000 eenmalig of herhalend per maand, per kwartaal, tweejaarliks of jaarliks.

Direkte Deposito

Bank: ABSA Bank George
Begunstigde: Môreson Kinder & Jeugsorgsentrum
Rekening Nr.: 91655 73137
Takkode: 632005
Verwysing: Donasie & Naam

Kontak Ons

Twee geskenke wat ons kinders kan gee is diepgewortelde waardes en vlerke om te vlieg.