Môreson Kinder en Jeugsorgsentrum

Môreson Kinder en Jeugsorgsentrum funksioneer vandag steeds op die perseel van 3,82 hektaar aan die oewers van die Katrivier, wat in 1977 in gebruik geneem is.

Dit bestaan uit 8 huise waarin 12 tot 14 kinders in elkeen deur bekwame kinder en jeugsorgwerkers  versorg word. Kombuis, huishoudelike en instandhoudingspersoneel en ander personeel soos die tesourier, sekretaresse, verpleegkundige, hulpmaatskaplike werker, program koordineerder en twee maatskaplike werkers staan die hoof/bestuurder by om na die kinders se belange om te sien.

Daar is tans 100 kinders tussen die ouderdomme van 3 tot 18 jaar wat by Môreson versorg word.

Die terrein met sy netjiese geboue en pragtige groen grasperke met bome, swembad en speel-apparaat, is waarlik ‘n monument vir diegene wat so hard gewerk het om dit tot stand te bring.

Die geskiedenis van Môreson sal egter nie volledig wees sonder die name van een van diegene wat baie tyd en moeite ingesit het om Môreson te bring waar dit vandag is nie.

Mev Kath Jansen was vir 24 jaar ‘n lid van Môreson se Bestuurskomitee en ook vir 12 jaar – sedert 25 Junie 1984 tot April 1996 – Voorsitter van die Bestuur.

Mev Jansen is gedurende Julie 2016 oorlede. Mev Rosie Schoeman was ook vir baie jare hier betrokke.