Visie & Missie

VISIE

Die totale versorging en ontwikkeling van kinders in ‘n omgewing waar hulle fisies, emosioneel en sosiaal veilig voel.

 

MISSIE

Om kinders te bemagtig en te ontwikkel deur te fokus op hulle sterk punte en vermoëns en om hulle binne die mins beperkte en mees bemagtende omstandighede te voorsien van geleenthede om effektief te groei en sinvol in die gemeenskap in te skakel.