Hoogtepunte 2015/16

A. Porter het op 31 Mei 2015 afgetree as Bestuurder/Hoof van hierdie sentrum na 16 jaar diens gelewer. Mev Tossie du Toit het gedurende Junie & Julie 2015 afgelos as Waarnemende Bestuurder. Mev R. Lindholm aanvaar diens as Bestuurder op 1 Augustus 2015. Twee nuwe maatskaplike werkers het op 1 September 2015 in diens getree, […]