Terapeutiese program

Individuele terapie en Terapeutiese groepwerk

Terapeutiese dienste is die hartklop van die sentrum en word deur drie maatskaplike werkers gelewer. Elke kind word binne 48 uur na opname asseseer sodat elke kind se sterkpunte en ontwikkelingsbehoeftes identifiseer kan word. Die terapeutiese proses neem soms baie lank omdat kinders se vertroue in volwassenes in die verlede so geskend is. Elke kind verwerk sy/haar trauma individueel. Hierdie proses geskied deur middel van individuele terapeuties onderhoude en terapeutiese groepwerk. Ons fokus op die intense behandeling van kinders binne ‘n terapeutiese omgewing.

Gesinskonferensies met maatskaplike werkers word ses maandeliks gehou sodat elke kind se ontwikkelingsplan aangepas kan word. Alle rolspelers in die kind se lewe word by hierdie gesinskonferensies betrek. Gesinsherenigingsdienste is ‘n baie belangrike deel van elke kind se behandeling sodat sy familie/gesin steeds deel bly van sy/haar lewe.

Die maatskaplike werkers word gekonfronteer met die volgende tendense.

  • Kinders met erge uitdagende en uitreagerende gedrag.
  • Weiering om skool by te woon.
  • Eksperimentering met alkohol en rook van dagga en sigarette.
  • Toename in opnames van jonger kinders (tussen 3 en 5 jaar).
  • Algemene rebelse gedrag en weiering om rëels na te kom.

“ Daar is twee tipes geskenke wat ons, ons kinders moet gee: diepgewortelde waardes en vlerke om te vlieg”