Onderwysprogram

Elke kind in hierdie sentrum is ingeskakel by ‘n skool sodat elkeen kan ontwikkel in ‘n jong volwassene wat hul plek in die samelewing kan volstaan. Elkeen word volgens hul vermoëns in ‘n skool geplaas, want alleen wanneer ‘n kind skolasties korrek geplaas is, kan hy/sy hul volle potensiaal bereik. Rashida Witbooi hanteer alle skakeling met skole.

Ons wil weereens hierdie jaar ons dank betuig aan ons Laer- en Hoër- en Vaardigheids- en Spesiale skole wat altyd bereid is om ons kinders te onderig, wetende die intellektuele en emosionele agterstande wat baie van hulle het as gevolg van hul agtergrond. Ons kleuters word onderrig by Vinknes ACVV Kleuterskool en leer hul speel-speel vanaf ‘n baie jong ouderdom.

Daar vind gereelde skakeling tussen Môreson Kinder- en Jeugsorgsentrum en die skole plaas om vordering van elke leerder te monitor. Ons maak ook gebruik van vrywilligers om ons kinders gedurende studietyd met tuiswerk te help. Baie dankie aan elkeen wat tyd opoffer om in die toekoms van ‘n kind te belê.

Hierdie sentrum bied die afgelope drie jaar ‘n tuisonderrig program aan onder leiding van Maretha Joubert. Tans is daar 5 leerders in hierdie program. Elke leerder leer volgens sy eie vermoëns en volg dus ‘n leerplan volgens sy/haar eie behoeftes. Die leerders is baie ywerig om te leer en vorder goed volgens hul vermoëns.

Baie van ons kinders is meer prakties aangelê en word daar baie klem gelê op die ontwikkeling van handvaardighede.

“Education is very important for each and every child”