Inwonende versorgingsprogram

Elke kind in hierdie sentrum word ingeskakel by hierdie program waar 12 tot 14 kinders saam met ‘n Kinder- en Jeugsorgwerker in ‘n huis woon. Elke kind ontvang in sy lewenspasie leiding hoe om daaglikse take te verrig, bv. bed opmaak, tafel dek, klerekas netjies te hou en homself/haarself aan te trek en te versorg. Elke kind word volgens sy ontwikkelingsfase hanteer.

Elke kind kry die geleentheid om binne ‘n terapeutiese klimaat te ontwikkel en te groei.