Gesinsherenigingsprogram

Gesinsherenigingsdienste vorm ‘n baie belangrike deel van die dienste wat aan elke kind gelewer word. Dit is van uiterste belang dat elke kind in sy/haar terapeutiese proses kontak met sy/haar familie/ouers behou om hul familiebande te behou en versterk.

Daar word altyd gepoog om kinders, nadat hulle die programme by die sentrum voltooi het terugeplaas by hul ouers of familie. Indien laasgenoemde onmoontlik is, word daar altyd gepoog om vakansievriende vir die kinders te verkry sodat hulle die geleentheid gegun kan word om binne ‘n gesin te funksioneer.

Alle keurings vir vakansievriende word deur eksterne maatskaplike werkers van gesinsorgorganisasies ondersoek, wat ‘n polisieklaring asook ‘n Vorm 30 insluit (Afdeling B van die Nationale Kinderbeskermings Register).

Me Lynn Petersen maatskaplike hulpwerker van hierdie sentrum, is verantwoordelik vir die rëel van die uitnaweke waar die kinders, wie se omstandighede dit toelaat, hul ouers/familie/vakansievriende te besoek. Hierdie uitnaweke word in samewerking met die eksterne maatskaplike werkers gedoen.