Personeel

 

Bestuurder/Hoof:
Ronell Linholm
Maatskaplike Werker:
Ilze Koorts
Maatskaplike Werker:
Chantal Appels
Maatskaplike Werker:

Maatskaplike Hulpwerker:
Lynn Petersen
Ontwikkelingsbeampte:
Adri Quiens
Sekretaresse:
Ina Munro 
Verpleegkundige:
Clouda Koen
Tesourier:

Tuisskool Onderwyseres:

Nutsman:
Gustav Lubbbe
Tuinier:
Kenny Gunguluza
Drywer:
Tony Herman