Môreson kinders besoek Carmel

Die kinders van Môreson het onlangs Carmel besoek waartydens hulle tyd me die Bethel span deur gebring het.