Nuusbrief Eerste Kwartaal 2017

Ons kyk terug en sien hoe die jaar 2016 verby geflits het en ons verwelkom 2017 met verwagting en hoop. Die jaar 2016 was ‘n jaar vol uitdagings vir Môreson, maar met groot dankbaarheid kan ons getuig dat ons Vader in die Hemel elke dag voorsien het in elke behoefte van hierdie sentrum. Ons sien uit na […]

Georgie besoek Môreson

GO GEORGE vier Donderdag, 8 Desember 2016, die busdiens se tweede verjaarsdag op dieselfde dag as die amptelike ingebruikneming van die nuwe George-vervoerkern (transport hub) in die middedorp. Uitvoerende burgemeester van George, raadsheer Melvin Naik, het die projekvennote in hierdie “uitdagende, maar uiters vervullende openbare vervoer-projek” gelukgewens. “Ek kan aan geen beter manier dink om […]

Hoogtepunte 2015/16

A. Porter het op 31 Mei 2015 afgetree as Bestuurder/Hoof van hierdie sentrum na 16 jaar diens gelewer. Mev Tossie du Toit het gedurende Junie & Julie 2015 afgelos as Waarnemende Bestuurder. Mev R. Lindholm aanvaar diens as Bestuurder op 1 Augustus 2015. Twee nuwe maatskaplike werkers het op 1 September 2015 in diens getree, […]